6 มีนาคม 2562 จระเข้และนกยุคก่อนประวัติศาสตร์อาจอยู่ร่วมรังกัน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1511215

เมื่อปีพ.ศ.2554นักบรรพชีวินวิทยาชาวโรมาเนียค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil)ไข่นกและสัตว์เลื้อยคลานซึ่งในตอนแรกอาจจะยังไม่ชัดเจนนักเกี่ยวกับสายพันธุ์ของพวกมัน แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์รู้เพิ่มเติมแล้วว่าซากดึกดำบรรพ์ที่พบในโรมาเนียเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่าสัตว์ทั้ง 2 ชนิดอาจใช้รังร่วมกันเมื่อครั้งอดีต ฟอสซิลไข่และชิ้นส่วนเปลือกไข่ถูกระบุว่ามีอายุย้อนหลังไปประมาณ 68 ล้านปี พบบนฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ที่เรียกว่า Oarda de Jos ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่า ไข่ดังกล่าวเป็นไข่นกในกลุ่ม enantiornithine คือนกโบราณ โดยพบว่ามี 2 ชนิด ส่วนไข่สัตว์เลื้อยคลานก็ค้นพบว่าเป็นจระเข้โบราณ 2 สายพันธุ์ ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นบรรพบุรุษของจระเข้และตุ๊กแกสมัยใหม่ นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่านี่คือการค้นพบที่น่าสนใจว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังที่แตกต่างกันมากที่สุด กลับมาทำรังในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องอดทน ทว่าอาจไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อไข่หรือรังนกของกันและกันนั่นเอง.